Hellman, K. ”Förord”. Folk Och Musik, februari 2019, https://fom.journal.fi/article/view/79475.