Lundberg, D., och G. Ternhag. ”Karl Tiréns Jojksamling – från Privatinitiativ till Nationell angelägenhet”. Folk Och Musik, februari 2020, doi:10.33343/fom.89205.