Ramsten, M. ”’Sjunges under Sin Wanliga Och Mycket Bekanta melodie’: Melodivärldar I 1800-Talets Skillingtryck”. Folk Och Musik, februari 2020, doi:10.33343/fom.89206.