Häggman, Ann-Mari. ”Pärtfiol Och blänkande Harmonika: De österbottniska spelmännens Instrument 1850–1930”. Folk och musik (juni 18, 2021). åtkomstdatum september 28, 2021. https://fom.journal.fi/article/view/109212.