Häggman, Ann-Mari. ”Merit- Och publikationsförteckning”. Folk och musik (juni 18, 2021). åtkomstdatum december 9, 2021. https://fom.journal.fi/article/view/109369.