Åkesson, Ingrid. ”Födslar, blöjor och barnamord: Om sångares förhandlingar av typöverskridande narrativa motiv i ballader”. Folk och musik (maj 17, 2022). åtkomstdatum februari 26, 2024. https://fom.journal.fi/article/view/112483.