Åkesson, Ingrid. ”Födslar, blöjor Och Barnamord: Om sångares förhandlingar Av typöverskridande Narrativa Motiv I Ballader”. Folk och musik (maj 17, 2022). åtkomstdatum september 26, 2023. https://fom.journal.fi/article/view/112483.