Gustafsson, Magnus. ”Något Om Valsen – Och Dess föregångare Och efterföljare”. Folk och musik (maj 17, 2022). åtkomstdatum september 26, 2023. https://fom.journal.fi/article/view/119417.