Björkholm, Johanna. ”Tryggande av immateriellt kulturarv och lokal tradition. Folkmusik och -dans i Österbotten som exempel”. Folk och musik (maj 26, 2023). åtkomstdatum juni 21, 2024. https://fom.journal.fi/article/view/130077.