Arvidsson, Alf. ”Folkmusikens genredynamik - representation och nyproduktion i historiskt perspektiv”. Folk och musik (maj 26, 2023). åtkomstdatum november 30, 2023. https://fom.journal.fi/article/view/130111.