Nieminen, Rauno. ”Recension: Langeleiken – heile Noregs instrument: Bjørn Aksdal och Elisabeth Kvaern, Institutet for sammenlignende kulturforskning Novus forlag, Oslo 2021”. Folk och musik (maj 26, 2023). åtkomstdatum april 17, 2024. https://fom.journal.fi/article/view/130168.