Forsman, Tom. ”Marscher och menuetter – gemenskap och gränser i Sydösterbotten”. Folk och musik (maj 26, 2023). åtkomstdatum november 30, 2023. https://fom.journal.fi/article/view/130173.