Ramadani Åslund, Albin, och Daniel Fredriksson. ”Diversifierade dåtider: Garmarnas och Hedningarnas kronotoper”. Folk och musik (maj 21, 2024). åtkomstdatum juli 25, 2024. https://fom.journal.fi/article/view/141662.