Nylander, Erik, och Henrik Fürst. ”Kulturens engagemangsformer: Variation och värde vid den svenska folkhögskolans musikutbildningar i Sverige”. Folk och musik (maj 21, 2024). åtkomstdatum juli 25, 2024. https://fom.journal.fi/article/view/145737.