Asplund, Anneli. ”Recensioner: Märta Ramsten: Framför mikrofonen och bakom. En personlig återblick på Svenskt visarkivs verksamhet med inspelningar av folkliga musiktraditioner & Gunnar Ternhag: När jag spelade in. Minnesbilder och eftertankar”. Folk och musik (maj 21, 2024). åtkomstdatum juli 25, 2024. https://fom.journal.fi/article/view/145740.