Brusila, Johannes. ”Gamla Traditioner, Ny Teknologi: Folkmusik Efter ’den Digitala vändningen’”. Folk och musik (februari 28, 2019). åtkomstdatum mars 24, 2023. https://fom.journal.fi/article/view/79613.