Lundberg, Dan, och Gunnar Ternhag. ”Karl Tiréns Jojksamling – från Privatinitiativ till Nationell angelägenhet”. Folk och musik (februari 12, 2020). åtkomstdatum september 25, 2020. https://fom.journal.fi/article/view/89205.