Lundberg, Dan, och Gunnar Ternhag. ”Karl Tiréns Jojksamling – från Privatinitiativ till Nationell angelägenhet”. Folk och musik (februari 12, 2020). åtkomstdatum juni 19, 2021. https://fom.journal.fi/article/view/89205.