Ramsten, Märta. ”’Sjunges under Sin Wanliga Och Mycket Bekanta melodie’: Melodivärldar I 1800-Talets Skillingtryck”. Folk och musik (februari 12, 2020). åtkomstdatum juni 19, 2021. https://fom.journal.fi/article/view/89206.