1.
Björkholm J. Tryggande av immateriellt kulturarv och lokal tradition. Folkmusik och -dans i Österbotten som exempel. fom [Internet]. 26 maj 2023 [citerad 26 februari 2024];. Tillgänglig vid: https://fom.journal.fi/article/view/130077