1.
Ramadani Åslund A, Fredriksson D. Diversifierade dåtider: Garmarnas och Hedningarnas kronotoper. fom [Internet]. 21 maj 2024 [citerad 25 juli 2024];. Tillgänglig vid: https://fom.journal.fi/article/view/141662