1.
Nybacka M, Brusila J. Esseharpan – ett unikt folkmusikinstrument i förändring. fom [Internet]. 21 maj 2024 [citerad 25 juli 2024];. Tillgänglig vid: https://fom.journal.fi/article/view/145697