1.
Lundberg D, Ternhag G. Karl Tiréns jojksamling – från privatinitiativ till nationell angelägenhet. fom [Internet]. 12 februari 2020 [citerad 19 juni 2021];. Tillgänglig vid: https://fom.journal.fi/article/view/89205