https://fom.journal.fi/issue/feed Folk och musik 2024-05-21T11:11:24+03:00 Niklas Nyqvist niklas.nyqvist@sls.fi Open Journal Systems https://fom.journal.fi/article/view/145738 Författarpresentationer 2024-05-20T10:49:58+03:00 Niklas Nyqvist 2024-05-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/145681 Förord 2024-05-15T15:21:26+03:00 Niklas Nyqvist 2024-05-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/145740 Recensioner 2024-05-20T11:07:20+03:00 Anneli Asplund 2024-05-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/141662 Diversifierade dåtider 2023-12-01T18:26:17+02:00 Albin Ramadani Åslund Daniel Fredriksson <p>Utifrån begreppet kronotop så analyseras Garmarnas och Hedningarnas strategiska bruk av semiotiska resurser. Banden brukar dessa resurser för att knyta an till en dåtid samtidigt som de distansierar sig från den: på så sätt skapar de unika världar utifrån bruket av den folkmusikaliska traditionen.</p> 2024-05-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/145697 Esseharpan – ett unikt folkmusikinstrument i förändring 2024-05-16T16:24:01+03:00 Martin Nybacka Johannes Brusila 2024-05-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/145737 Kulturens engagemangsformer 2024-05-20T10:39:53+03:00 Erik Nylander Henrik Fürst 2024-05-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland