https://fom.journal.fi/issue/feed Folk och musik 2023-05-26T14:52:22+03:00 Niklas Nyqvist niklas.nyqvist@sls.fi Open Journal Systems https://fom.journal.fi/article/view/130111 Folkmusikens genredynamik - representation och nyproduktion i historiskt perspektiv 2023-05-19T15:37:47+03:00 Alf Arvidsson 2023-05-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/130164 Genom tid och rum – audiovisuellt kulturarv, musikaliska maskhål och (augmenterad) tradition 2023-05-22T12:04:19+03:00 Daniel Fredriksson 2023-05-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/130173 Marscher och menuetter – gemenskap och gränser i Sydösterbotten 2023-05-22T13:41:59+03:00 Tom Forsman 2023-05-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/130077 Tryggande av immateriellt kulturarv och lokal tradition. Folkmusik och -dans i Österbotten som exempel 2023-05-17T18:20:11+03:00 Johanna Björkholm 2023-05-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://fom.journal.fi/article/view/130061 Förord 2023-05-17T13:42:28+03:00 Niklas Nyqvist 2023-05-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://fom.journal.fi/article/view/130171 Författarpresentationer 2023-05-22T13:08:27+03:00 Niklas Nyqvist 2023-05-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/130168 Recension: Langeleiken – heile Noregs instrument 2023-05-22T12:18:57+03:00 Rauno Nieminen 2023-05-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/130166 Det klingar i Arkiven - Musik ur svenska arkiv publiceras på Isofs webbplats 2023-05-22T12:14:39+03:00 Marlene Hugoson 2023-05-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland