https://fom.journal.fi/issue/feed Folk och musik 2019-07-13T16:20:38+03:00 Annika Richard annika.richard@sls.fi Open Journal Systems https://fom.journal.fi/article/view/79475 Förord 2019-04-11T12:24:54+03:00 Katja Hellman katja.hellman@sls.fi 2019-02-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/79477 Inledning: Två seminarier om folkmusik 2019-07-13T16:20:38+03:00 Niklas Nyqvist niklas.nyqvist@sls.fi 2019-02-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/79495 Spelman, folkmusiker, artist 2019-07-13T16:20:08+03:00 Ronström Owe owe.ronstrom@etnologi.uu.se 2019-02-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/79528 Innovativ teknik i en akustisk värld 2019-07-13T16:19:37+03:00 Hållbus Totte Mattsson som@du.se 2019-02-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/79611 Nye bevegelser i norsk folkemusikk 2019-07-13T16:19:07+03:00 Gjermund Kolltveit gjermund.kolltveit@musark.no 2019-02-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/79612 ”Baltik Bass” 2019-07-13T16:18:37+03:00 Kim Ramstedt kim.ramstedt@gmail.com 2019-02-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/79613 Gamla traditioner, ny teknologi 2019-07-13T16:18:07+03:00 Johannes Brusila johannes.brusila@abo.fi 2019-02-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/79614 Medeltida ballader i Finlands svenskbygder (MBF) 2019-07-13T16:17:36+03:00 Niklas Nyqvist niklas.nyqvist@sls.fi 2019-02-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland https://fom.journal.fi/article/view/79615 Författarpresentationer 2019-04-11T12:24:55+03:00 Annika Richard annika.richard@sls.fi 2019-02-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland