Folk och musik https://fom.journal.fi/ Svenska litteratursällskapet i Finland sv-SE Folk och musik 2490-1199 Förord https://fom.journal.fi/article/view/130061 Niklas Nyqvist Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-05-26 2023-05-26 Författarpresentationer https://fom.journal.fi/article/view/130171 Niklas Nyqvist Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-05-26 2023-05-26 Recension: Langeleiken – heile Noregs instrument https://fom.journal.fi/article/view/130168 Rauno Nieminen Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-05-26 2023-05-26 10.33343/fom.130168 Det klingar i Arkiven - Musik ur svenska arkiv publiceras på Isofs webbplats https://fom.journal.fi/article/view/130166 Marlene Hugoson Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-05-26 2023-05-26 10.33343/fom.130166 Folkmusikens genredynamik - representation och nyproduktion i historiskt perspektiv https://fom.journal.fi/article/view/130111 Alf Arvidsson Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-05-26 2023-05-26 10.33343/fom.130111 Genom tid och rum – audiovisuellt kulturarv, musikaliska maskhål och (augmenterad) tradition https://fom.journal.fi/article/view/130164 Daniel Fredriksson Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-05-26 2023-05-26 10.33343/fom.130164 Marscher och menuetter – gemenskap och gränser i Sydösterbotten https://fom.journal.fi/article/view/130173 Tom Forsman Copyright (c) 2023 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-05-26 2023-05-26 10.33343/fom.130173 Tryggande av immateriellt kulturarv och lokal tradition. Folkmusik och -dans i Österbotten som exempel https://fom.journal.fi/article/view/130077 Johanna Björkholm Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-05-26 2023-05-26 10.33343/fom.130077