Folk och musik https://fom.journal.fi/ Svenska litteratursällskapet i Finland sv-SE Folk och musik 2490-1199 Författarpresentationer https://fom.journal.fi/article/view/145738 Niklas Nyqvist Copyright (c) 2024 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-05-21 2024-05-21 Förord https://fom.journal.fi/article/view/145681 Niklas Nyqvist Copyright (c) 2024 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-05-21 2024-05-21 Recensioner https://fom.journal.fi/article/view/145740 Anneli Asplund Copyright (c) 2024 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-05-21 2024-05-21 10.33343/fom.145740 Diversifierade dåtider https://fom.journal.fi/article/view/141662 <p>Utifrån begreppet kronotop så analyseras Garmarnas och Hedningarnas strategiska bruk av semiotiska resurser. Banden brukar dessa resurser för att knyta an till en dåtid samtidigt som de distansierar sig från den: på så sätt skapar de unika världar utifrån bruket av den folkmusikaliska traditionen.</p> Albin Ramadani Åslund Daniel Fredriksson Copyright (c) 2024 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-05-21 2024-05-21 10.33343/fom.141662 Esseharpan – ett unikt folkmusikinstrument i förändring https://fom.journal.fi/article/view/145697 Martin Nybacka Johannes Brusila Copyright (c) 2024 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-05-21 2024-05-21 10.33343/fom.145697 Kulturens engagemangsformer https://fom.journal.fi/article/view/145737 Erik Nylander Henrik Fürst Copyright (c) 2024 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-05-21 2024-05-21 10.33343/fom.145737