Folk och musik https://fom.journal.fi/ Svenska litteratursällskapet i Finland sv-SE Folk och musik 2490-1199 Förord https://fom.journal.fi/article/view/109188 Kaj Ahlsved Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-18 2021-06-18 10.33343/fom.109188 Merit- och publikationsförteckning https://fom.journal.fi/article/view/109369 Ann-Mari Häggman Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-18 2021-06-18 10.33343/fom.109369 Författarpresentationer https://fom.journal.fi/article/view/109219 Niklas Nyqvist Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-18 2021-06-18 Källor https://fom.journal.fi/article/view/109371 Niklas Nyqvist Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-18 2021-06-18 Ann-Mari Häggman 80 https://fom.journal.fi/article/view/109199 Johannes Brusila Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-18 2021-06-18 10.33343/fom.109199 Från knutdans till spelmansstämma https://fom.journal.fi/article/view/109211 Ann-Mari Häggman Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-18 2021-06-18 10.33343/fom.109211 Pärtfiol och blänkande harmonika https://fom.journal.fi/article/view/109212 Ann-Mari Häggman Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-18 2021-06-18 10.33343/fom.109212 Oscar Rancken och österbottningarna https://fom.journal.fi/article/view/109213 Ann-Mari Häggman Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-18 2021-06-18 10.33343/fom.109213 Sångerna som gav finlandssvensk identitet https://fom.journal.fi/article/view/109214 Ann-Mari Häggman Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-18 2021-06-18 10.33343/fom.109214 En åboländsk balladsångerska och forskningen https://fom.journal.fi/article/view/109216 Ann-Mari Häggman Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-18 2021-06-18 10.33343/fom.109216 Finlandssvenska Amerikaemigranters musik https://fom.journal.fi/article/view/109217 Ann-Mari Häggman Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-18 2021-06-18 10.33343/fom.109217