Folk och musik https://fom.journal.fi/ Svenska litteratursällskapet i Finland sv-SE Folk och musik 2490-1199 Inledning https://fom.journal.fi/article/view/89203 Annika Richard Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-02-12 2020-02-12 10.33343/fom.89203 Folkdans på klasskampens grundval https://fom.journal.fi/article/view/89204 Wictor Johansson Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-02-12 2020-02-12 10.33343/fom.89204 Karl Tiréns jojksamling – från privatinitiativ till nationell angelägenhet https://fom.journal.fi/article/view/89205 Dan Lundberg Gunnar Ternhag Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-02-12 2020-02-12 10.33343/fom.89205 ”Sjunges under sin wanliga och mycket bekanta melodie” https://fom.journal.fi/article/view/89206 Märta Ramsten Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-02-12 2020-02-12 10.33343/fom.89206 Finlands svenska folkdiktning på nätet https://fom.journal.fi/article/view/89207 Pia Lindholm Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-02-12 2020-02-12 10.33343/fom.89207 Den nye folkemusikkatalogen https://fom.journal.fi/article/view/89208 Hans-Hinrich Thedens Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-02-12 2020-02-12 10.33343/fom.89208 Fra skjøre trykk til hard skjerm https://fom.journal.fi/article/view/89209 Astrid Nora Ressem Copyright (c) 2020 Författaren och Svenska litteratursällskapet i Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-02-12 2020-02-12 10.33343/fom.89209 Författarpresentationer https://fom.journal.fi/article/view/89212 Annika Richard Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-02-12 2020-02-12