Folk och musik https://fom.journal.fi/ Svenska litteratursällskapet i Finland sv-SE Folk och musik 2490-1199 Förord https://fom.journal.fi/article/view/79475 Katja Hellman ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-02-28 2019-02-28 Inledning: Två seminarier om folkmusik https://fom.journal.fi/article/view/79477 Niklas Nyqvist ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-02-28 2019-02-28 10.33343/fom.79477 Spelman, folkmusiker, artist https://fom.journal.fi/article/view/79495 Ronström Owe ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-02-28 2019-02-28 10.33343/fom.79495 Innovativ teknik i en akustisk värld https://fom.journal.fi/article/view/79528 Hållbus Totte Mattsson ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-02-28 2019-02-28 10.33343/fom.79528 Nye bevegelser i norsk folkemusikk https://fom.journal.fi/article/view/79611 Gjermund Kolltveit ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-02-28 2019-02-28 10.33343/fom.79611 ”Baltik Bass” https://fom.journal.fi/article/view/79612 Kim Ramstedt ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-02-28 2019-02-28 10.33343/fom.79612 Gamla traditioner, ny teknologi https://fom.journal.fi/article/view/79613 Johannes Brusila ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-02-28 2019-02-28 10.33343/fom.79613 Medeltida ballader i Finlands svenskbygder (MBF) https://fom.journal.fi/article/view/79614 Niklas Nyqvist ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-02-28 2019-02-28 10.33343/fom.79614 Författarpresentationer https://fom.journal.fi/article/view/79615 Annika Richard ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-02-28 2019-02-28