Gå tillbaka till artikeldetaljer Nytt folkmusikcenter vid Lappfjärds folkhögskola

Nytt folkmusikcenter vid Lappfjärds folkhögskola

Intervju med Désirée Saarela-Portin

Ett nytt folkmusikcenter inledde sin verksamhet 2021 vid Lappfjärds folkhögskola. Ledare för projektet är Désirée Saarela-Portin, som har en lång bakgrund i olika former av folkmusik. Hon har bl.a. spelat irländsk folkmusik och studerat folkmusik vid Lappfjärds folkhögskola, Svenska yrkesinstitutet i Jakobstad, yrkeshögskolan Novia och Sibelius-Akademin, därifrån hon blev musikmagister med folkmusik som huvudämne 2013.

Niklas Nyqvist intervjuade Saarela-Portin om det nya folkmusikcentret i Lappfjärd.

Niklas: Kan du berätta kortfattat vad Lafo folkmusikcenter är?

Désirée: Folkmusikcentret är ett ställe för utbildning som vill samla och knyta samman folk i alla åldrar, en mötesplats där både proffs och amatörer har en plats. Det är ett ställe där man kan ordna kurser, konserter och festivaler. Det finns ett stort behov av det här. Det är utmanande att det inte riktigt finns någon folkmusikutbildning på svenska i Finland idag, och vi vill bidra till att i viss mån råda bot på det genom att ordna kurser utgående från de resurser vi för tillfället har. Drömmarna är många: vi vill skapa en plattform där man kan samla och återinföra traditioner till ”folket” genom att göra dem tillgängliga. Vi ser det som ett forum där man kan träffas och etablera något nytt, skapa kontakter mellan personer som håller på med det immateriella kulturarvet. Nu är det musiken som är i fokus, men vi kommer också att ta in dansen. Det finns också drömmar om att ta in matkultur, hantverk osv. Det finns många saker att jobba med som naturligt hör ihop med musiken.

Niklas: När är Lafo folkmusikcenter grundat och vem är huvudman för projektet?

Désirée: I mars 2021 började jag jobba som projektledare för folkmusikcentret. Det är Svenska Folkskolans Vänner och Svenska kulturfonden som finansierar folkmusikcentret. Det är ett projekt som kommer att pågå till 2023 men kräver tilläggsfinansiering efter det. Nu byggs det en form för folkmusikcentret som gör det möjligt för centret att leva vidare. Men det tar förstås sin tid att etablera ett nytt koncept.

Niklas: Folkmusikcentret är alltså en del av Lappfjärds folkhögskola?

Désirée: Ja, det är Lafo, dvs. folkhögskolan, som har ett folkmusikcenter. Det har gjorts tidigare försök att ta in folkmusiken i skolans utbildning, men det här är inte direkt riktat till skolans elever. De är naturligtvis välkomna att ta del av verksamheten, men centret är självständigt och öppet för alla som är intresserade.

Niklas: Kan du berätta om den verksamhet som hittills bedrivits på centret och vad ni planerat för framtiden?

Désirée: Vi ordnar åtta helgkurser per läsår, och i samband med kurserna arrangerar vi också konserter som är öppna för allmänheten, vilket har varit utmanande på grund av de restriktioner som varit i kraft på grund av pandemin. Som exempel kan nämnas en kurs med trion ”I fäälan”. Kursen ordnades på distans och konserten strömmades på grund av coronarestriktioner. För mig personligen har det har varit jätteviktigt att arrangera konserter i samband med kurserna för att göra musiken tillgänglig för en större publik. Det finns också planer på att arrangera en festival på sommaren eller sensommaren 2023. Det är även viktigt att samarbeta med olika aktörer inom samma fält. Nu har vi t.ex. ett samarbete med Kulturösterbotten som har samarbetsparter i Norge där man kommit längre i arbetet med att få ut folkmusiken och -dansen i samhället. Det finns mycket att få ut av samarbeten i Norden.

Niklas: Hur är det med samarbeten över språkgränsen i Finland?

Désirée: Lappfjärds folkhögskola har haft olika integrationsprojekt där man riktar sig till nyinflyttade, men angående finskspråkiga så har jag kontakt till Sibelius-Akademins folkmusiklinje, folkmusiklinjen vid institutet i Kaustby och till Kaustby folkmusikfestival som vi samarbetade med i somras. Jag anser det viktigt t.ex. att våra webbsidor är på tre språk så att vi kan nå ut över språkgränserna. Adressen till vår webbplats är: www.lafofolkmusikcenter.fi.