Nytt folkmusikcenter vid Lappfjärds folkhögskola

Intervju med Désirée Saarela-Portin

Författare

  • Niklas Nyqvist Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut
Nummer
Sektion
Aktuellt

Publicerad

2022-05-17

Referera så här

Nyqvist, N. (2022). Nytt folkmusikcenter vid Lappfjärds folkhögskola: Intervju med Désirée Saarela-Portin. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.119427