2022

Omslag: Folk och musik 2022.

Folk och musik 2022 innehåller artiklar av föreläsare på webbinariet ”Folkviseforskningen i Norden idag och dess koppling till det svenska Finland” som arrangerades av Finlands svenska folkmusikinstitut den 4 november 2021. Numret innehåller artiklar av FD Ingrid Åkesson, FD Magnus Gustafsson och FD Helen Rossil. Ämnen som behandlas av artikelförfattarna är balladsång, valsens historia och psalmsång i Danmark. Därtill innehåller numret kortare texter om Erkki-Alakönnis insamlarverksamhet, fiolspelstraditionen i Kaustbys väg till Unescos lista över immateriella kulturarv samt en intervju med Désirée Saarela-Portin om det nygrundade Lafo folkmusikcenter i Lappfjärd.

Redaktör: Niklas Nyqvist

Omslag: Ulrika Öhman

Publicerad: 2022-05-17