Salmesang og salmebog i folkelig dansk tradition

Författare

  • Helen Rossil Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet
Nummer
Sektion
Artiklar

Publicerad

2022-05-17

Referera så här

Rossil, H. (2022). Salmesang og salmebog i folkelig dansk tradition. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.119438