Om tidskriften

Folk och musik är en öppen elektronisk musiktidskrift som fokuserar på den folkliga musik- och dansutövningen i det svenska Finland och i Norden. Tidskriften är ett populärvetenskapligt forum för såväl dagsaktuella som historiska ämnen och innehåller artiklar samt korta, fritt hållna aktuella texter och kolumner. Utgångspunkten är ett brett mångvetenskapligt perspektiv på folklig musikverksamhet i vidaste bemärkelse. Tidskriften utkommer med ett nummer per år.