Spelman, folkmusiker, artist

Traditionsmusikens förändrade marknader och villkor

  • Ronström Owe Uppsala Universitet, Campus Gotland
Nummer
Sektion
Artiklar
Publicerad
feb 28, 2019
Referera så här
Owe, R. (2019). Spelman, folkmusiker, artist: Traditionsmusikens förändrade marknader och villkor. Folk Och Musik. https://doi.org/10.33343/fom.79495