Spelman, folkmusiker, artist

Traditionsmusikens förändrade marknader och villkor

Författare

  • Ronström Owe Uppsala Universitet, Campus Gotland
Nummer
Sektion
Artiklar

Publicerad

2019-02-28

Referera så här

Owe, R. (2019). Spelman, folkmusiker, artist: Traditionsmusikens förändrade marknader och villkor. Folk Och Musik. https://doi.org/10.33343/fom.79495