Karl Tiréns jojksamling – från privatinitiativ till nationell angelägenhet

Nummer
Sektion
Artiklar
Publicerad
feb 12, 2020
Referera så här
Lundberg, D., & Ternhag, G. (2020). Karl Tiréns jojksamling – från privatinitiativ till nationell angelägenhet. Folk Och Musik. https://doi.org/10.33343/fom.89205