Karl Tiréns jojksamling – från privatinitiativ till nationell angelägenhet

Författare

Nummer
Sektion
Artiklar
Publicerad
feb 12, 2020

Referera så här

Lundberg, D., & Ternhag, G. (2020). Karl Tiréns jojksamling – från privatinitiativ till nationell angelägenhet. Folk Och Musik. https://doi.org/10.33343/fom.89205