Folkdans på klasskampens grundval

Folkdanslaget Skäran, kommunisterna och kulturarvet

  • Wictor Johansson Svenskt visarkiv, Stockholm
Nummer
Sektion
Artiklar
Publicerad
feb 12, 2020
Referera så här
Johansson, W. (2020). Folkdans på klasskampens grundval: Folkdanslaget Skäran, kommunisterna och kulturarvet. Folk Och Musik. https://doi.org/10.33343/fom.89204