Folkdans på klasskampens grundval

Folkdanslaget Skäran, kommunisterna och kulturarvet

Författare

  • Wictor Johansson Svenskt visarkiv, Stockholm
Nummer
Sektion
Artiklar

Publicerad

2020-02-12

Referera så här

Johansson, W. (2020). Folkdans på klasskampens grundval: Folkdanslaget Skäran, kommunisterna och kulturarvet. Folk Och Musik. https://doi.org/10.33343/fom.89204