Redaktion

Redaktion

Huvudredaktör: Niklas Nyqvist, producent SLS/FMI

Redaktionsrådet för Finlands svenska folkmusikinstitut

Professor Johannes Brusila, Åbo Akademi, ordförande

FM Siv Ekström, viceordförande

FD Kaj Ahlsved

Niklas Nyqvist (huvudredaktör, sekreterare)

Kristina Linnovaara (föredragande)