Redaktion

Huvudredaktör: Annika Richard, producent SLS/FMI

Folk och musik 2019

Redaktör: Fredrik Hertzberg, fil.dr