Redaktion

Huvudredaktör: Annika Richard, producent SLS/FMI

Folk och musik 2019

Redaktör: Fredrik Hertzberg, FD 

Redaktionsrådet för Finlands svenska folkmusikinstitut

Professor Johannes Brusila, Åbo Akademi, ordförande

FM Siv Ekström, viceordförande

FD Kaj Ahlsved

Annika Richard (huvudredaktör, sekreterare)

Kristina Linnovaara (föredragande)