Redaktion

Redaktion

Huvudredaktör: FD Niklas Nyqvist, producent SLS/FMI

Redaktionsrådet för Finlands svenska folkmusikinstitut

Professor Johannes Brusila, Åbo Akademi

FD Kaj Ahlsved, ordförande

FM Siv Ekström, viceordförande

FD Niklas Nyqvist (huvudredaktör, sekreterare)

FD Kristina Linnovaara (föredragande)