2020

Folk och musik 2020, utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands svenska folkmusikinstitut

I det andra numret av den digitala tidskriften Folk och musik kan man bland annat läsa om det kommunistiska folkdanslaget Skäran som var aktivt i Sverige i början och mitten av 1900-talet och om Karl Tirén som i början av 1900-talet gjorde ett av de största insamlingsprojekten av samisk jojk i Sverige. Dessutom kan man läsa om skillingtrycksvisornas historia och den betydelse de hade både som informationsspridande och underhållande medium i Sverige, speciellt under dess storhetstid på 1800-talet.

Utöver dessa artiklar presenteras aktuella arkivprojekt som pågår i Norden och arbetet bakom den nyutgivna webbplatsen för Finlands svenska folkdiktning som lanserades hösten 2019.

Redaktörer: Annika Richard och Fredrik Hertzberg
Omslag: Ulrika Öhman

ISBN 978-951-583-504-8 (online)

Publicerad: 2020-02-12