Fra skjøre trykk til hard skjerm

Publisering av skillingstrykk

Författare

  • Astrid Nora Ressem Nasjonalbiblioteket, Oslo
Nummer
Sektion
Aktuella projekt

Publicerad

2020-02-12

Referera så här

Ressem, A. N. (2020). Fra skjøre trykk til hard skjerm: Publisering av skillingstrykk. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.89209