”Sjunges under sin wanliga och mycket bekanta melodie”

Melodivärldar i 1800-talets skillingtryck

Författare

  • Märta Ramsten
Nummer
Sektion
Artiklar

Publicerad

2020-02-12

Referera så här

Ramsten, M. (2020). ”Sjunges under sin wanliga och mycket bekanta melodie”: Melodivärldar i 1800-talets skillingtryck. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.89206