2019

Folk och musik 2019, utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands svenska folkmusikinstitut.

Folk och musik som tidigare getts ut i tryckt form ges nu för första gången ut som e-tidskrift. Artikelförfattarna Hållbus Totte Mattsson, Owe Ronström, Kim Ramstedt och Gjermund Kolltveit är från Sverige, Finland och Norge, och den röda tråden i artiklarna är folkmusiken i dag i de olika nordiska länderna. Frågor som diskuteras är bland annat hur den digitaliserade och globaliserade värld vi lever i påverkar den lokala folkmusiken på olika sätt, och hur lätt det i dag är att sprida musiken utöver egna gränser. Den utvecklade teknologin skapar nya vägar och möjligheter för folkmusiken och bidrar till att t.ex. äldre material kan (åter)användas och inkorporeras på olika sätt, och därmed även återupptäckas.

Redaktörer: Annika Richard och Fredrik Hertzberg
Omslag: Ulrika Öhman

ISBN 978-951-583-466-9 (online)

Publicerad: 2019-02-28