”Baltik Bass”

Det lokala, det globala och det digitala

Författare

  • Kim Ramstedt Åbo Akademi
Nummer
Sektion
Artiklar

Publicerad

2019-02-28

Referera så här

Ramstedt, K. (2019). ”Baltik Bass”: Det lokala, det globala och det digitala. Folk Och Musik. https://doi.org/10.33343/fom.79612