Medeltida ballader i Finlands svenskbygder (MBF)

  • Niklas Nyqvist Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut
Nummer
Sektion
Aktuella forskningsprojekt
Publicerad
feb 28, 2019
Referera så här
Nyqvist, N. (2019). Medeltida ballader i Finlands svenskbygder (MBF). Folk Och Musik. https://doi.org/10.33343/fom.79614