Gå tillbaka till artikeldetaljer Författarpresentationer

Författarpresentationer

Johannes Brusila är professor i musikvetenskap vid Åbo Akademi och ledare för projektet Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik: Finlandssvensk musikkultur som fallstudie. Den svenskspråkiga befolkningens musik är ett av hans forskningsområden. Han är bl.a. medförfattare till boken Modersmålets sånger. Finlands svenskheter framställda genom musik (2015).

Gjermund Kolltveit er frilans musiker og musikkforsker med etnomusikologi og musikkarkeologi som spesialiteter. Utdannelse fra Østlandets musikkonservatorium og Universitetet i Oslo, dr. art. 2006 med avhandlingen Jew’s Harps in European Archaeology. Har undervist ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Telemark (musikkulturforståelse, etnomusikk, folkemusikk, tradisjonskunst) og blant annet forsket på romanifolket/de reisendes musikk, minoritetsmusikk, fotballsupportersang og klangsteiner. Utenom artikler har han gitt ut bøkene Skjoldmøyslaget (2012) og Jordas skjulte toner. Musikk og instrumenter fra steinalder til vikingtid (2014). Nå holder han på med et bokprosjekt med arbeidstittel «Kampsang – synging som konfliktverktøy og identitetsmarkør». Redaktør for Musikk og tradisjon (2010–2014). Nettsted: musark.no.

Hållbus Totte Mattsson är konstnärlig professor i ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna. Med bakgrund i ett pionjärarbete med historiska instrument och musikteknik inom folkmusikgenren i grupper som Groupa, Hedningarna och Hurdy-Gurdy är han idag verksam i högskolans audiovisuella forskningsmiljö.

Niklas Nyqvist (f. 1968 i Helsingfors) är fil.dr och bosatt i Vasa. Han blev fil.mag. vid Åbo Akademi 1997, och disputerade tio år senare i musikvetenskap med avhandlingen Från bondson till folkmusikikon. Otto Andersson och formandet av ”finlandssvensk folkmusik” (2007). Nyqvist har även gitarrlärarexamen från Åbo konservatorium (1997). Mellan åren 1998 och 2008 var han assistent i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Sedan 2008 har Nyqvist verkat som institutschef vid SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut. Nyqvist var forskare inom det av SLS finansierade projektet ”Finlandssvenskhet framställd genom musik” (2007–2010) som bl.a. resulterade i antologin Modersmålets sånger, där han skrev om den finlandssvenska litterära visan.

Kim Ramstedt är filosofie doktor i musikvetenskap, forskare, dj, producent och radioredaktör. Ramstedt disputerade 2017 med en avhandling där han studerande dj:ns roll som kulturell medlare och hur avlägsna musikkulturer omlokaliseras och görs betydelsefulla i nya sociokulturella omgivningar. För tillfället är Ramstedt anställd som forskare vid Åbo Akademi i ett forskningsprojekt finansierat av SLS vid namn Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik (DIMM) som undersöker hur digitaliseringen påverkat musiklivet i Svenskfinland. Utöver sitt forskningsarbete har Ramstedt arbetat över tio år som frilansande dj och som redaktör på den halvnationella radiostationen Bassoradio. Som musikproducent har Ramstedt jobbat mest med folkmusik, reggae och hip hop.

Owe Ronström är professor i etnologi vid institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala Universitet, Campus Gotland och docent i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Efter studier i ryska, musikvetenskap och etnologi disputerade han 1992 vid Institutionen för folklivsforskning i Stockholm med avhandlingen Att gestalta ett ursprung. Dansande och musicerande bland jugoslaver i Stockholm. Ronström har därefter forskat och publicerat ett stort antal arbeten om musik, dans, etnicitet, mångkultur, åldrande, kulturarvspolitik, ritualer och öar. Han är också verksam som radioproducent, musiker, kompositör och dirigent. För sin forskning har han tilldelats Hilding Rosenbergpriset och Gösta Bergs pris. För verket ”Klockrent – En Mycket Stor Konsert” fick han Prix Italia 2013.

Please read our new privacy policy I accept