Inledning: Två seminarier om folkmusik

  • Niklas Nyqvist Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut
Nummer
Sektion
Förord och inledning
Publicerad
feb 28, 2019
Referera så här
Nyqvist, N. (2019). Inledning: Två seminarier om folkmusik. Folk Och Musik. https://doi.org/10.33343/fom.79477