Lectio praecursoria: Folkmusikinsamling och nationell blick

Erkki Ala-Könnis nedteckningsarbete i den andra republikens Finland åren 1941–1974

Författare

  • Outi Valo Folkmusikinstitutet, Kaustby
Nummer
Sektion
Aktuellt

Publicerad

2022-05-17

Referera så här

Valo, O. (2022). Lectio praecursoria: Folkmusikinsamling och nationell blick: Erkki Ala-Könnis nedteckningsarbete i den andra republikens Finland åren 1941–1974. Folk Och Musik. https://doi.org/10.33343/fom.119425