Esseharpan – ett unikt folkmusikinstrument i förändring

Författare

  • Martin Nybacka Wava-institutet
  • Johannes Brusila Musikvetenskap, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi
Nummer
Sektion
Artiklar

Publicerad

2024-05-21

Referera så här

Nybacka, M., & Brusila, J. (2024). Esseharpan – ett unikt folkmusikinstrument i förändring. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.145697