Genom tid och rum – audiovisuellt kulturarv, musikaliska maskhål och (augmenterad) tradition

Författare

Nummer
Sektion
Artiklar

Publicerad

2023-05-26

Referera så här

Fredriksson, D. (2023). Genom tid och rum – audiovisuellt kulturarv, musikaliska maskhål och (augmenterad) tradition. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.130164