Genom tid och rum – audiovisuellt kulturarv, musikaliska maskhål och (augmenterad) tradition

Författare

Nummer
Sektion
Artiklar

Publicerad

2023-05-26

Referera så här

Fredriksson, D. (2023). Genom tid och rum – audiovisuellt kulturarv, musikaliska maskhål och (augmenterad) tradition. Folk Och Musik. Hämtad från https://fom.journal.fi/article/view/130164