Det klingar i Arkiven - Musik ur svenska arkiv publiceras på Isofs webbplats

Författare

  • Marlene Hugoson Institutet för språk och folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning, Uppsala
Nummer
Sektion
Aktuellt

Publicerad

2023-05-26

Referera så här

Hugoson, M. (2023). Det klingar i Arkiven - Musik ur svenska arkiv publiceras på Isofs webbplats. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.130166