Mer information om det här publiceringssystemet, Plattform och Arbetsflöde av OJS/PKP.

Den här tidskriften använder Open Journal Systems 3.2.1.4, ett system för tidskriftshantering och publicering som bygger på fri och öppen programvara som utvecklas, drivs och distribueras fritt av Public Knowledge Project under GNU General Public License.

OJS process för redigering och publicering