Call for papers: Folk och musik 2020

2019-02-01

Folk och musik är en öppen elektronisk musiktidskrift som fokuserar på den folkliga musik- och dansutövningen i det svenska Finland och i Norden. Tidskriften är ett populärvetenskapligt forum för såväl dagsaktuella som historiska ämnen och innehåller artiklar och korta, fritt hållna aktuella texter och kolumner. Utgångspunkten är ett brett mångvetenskapligt perspektiv på folklig musikverksamhet i dess vidaste bemärkelse. Tidskriftens målgrupp är bred och inbegriper allt från musiker, sångare och dansare till forskare, studenter och en kulturintresserad allmänhet.

Tidskriften utges av Svenska litteratursällskapet i Finland och den utkommer en gång per år. Vissa utgåvor kan utformas som temanummer.

Tidskriften publicerar artiklar på svenska, danska och norska.

Tidskriften kan också be om texter direkt av skribenter. Föreslagna texter utvärderas av SLS/Finlands svenska folkmusikinstituts redaktionsråd.

Årlig tidtabell

Call for Papers publiceras den 1.2. Sista inlämningsdagen för manuskriptförslag är den 30.4. De erbjudna texterna behandlas av redaktionsrådet vid SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut före utgången av juni. E-tidskriften utkommer i januari följande år på fom.journal.fi.

Riktlinjer för författare: https://fom.journal.fi/about/submissions