Call for papers: Folk och musik 2021

2020-02-07

Folk och musik är en öppen e-tidskrift som fokuserar på den folkliga musik- och dansutövningen i det svenska Finland och i Norden. Tidskriften är ett populärvetenskapligt forum för såväl dagsaktuella som historiska ämnen och innehåller artiklar och korta, fritt hållna aktuella texter, kolumner och recensioner. Utgångspunkten är ett brett mångvetenskapligt perspektiv på folklig musikverksamhet i dess vidaste bemärkelse. Tidskriftens målgrupp är bred och inbegriper allt från musiker, sångare och dansare till forskare, studenter och en kulturintresserad allmänhet.

Tidskriften ges ut av Svenska litteratursällskapet i Finland och utkommer en gång per år. Vissa utgåvor kan utformas som temanummer.

Folk och musik publicerar artiklar på svenska, danska och norska.

Tidskriften kan också be om texter direkt av skribenter. Föreslagna texter utvärderas av redaktionsrådet för SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut.

Artiklar och texter som publiceras i Folk och musik licensieras under en Creative Commons-licens.

Du kan skicka in ditt förslag per e-post som bifogad fil till huvudredaktör Annika Richard (annika.richard@sls.fi).

Tidtabell

Sista inlämningsdagen för manuskriptförslag är 30.4.2020. De erbjudna texterna behandlas av redaktionsrådet för SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut före utgången av juni. E-tidskriften utkommer i januari 2021 på fom.journal.fi.

Riktlinjer för författare: https://fom.journal.fi/about/submissions