Call for papers: Folk och musik 2022

2021-05-03

Folk och musik är en öppen e-tidskrift som fokuserar på den folkliga musik- och dansutövningen i det svenska Finland och i Norden. Tidskriften fungerar som ett populärvetenskapligt forum för såväl dagsaktuella som historiska ämnen och innehåller artiklar och korta, fritt hållna aktuella texter, kolumner och recensioner. Utgångspunkten är ett brett mångvetenskapligt perspektiv på folklig musik- och dansverksamhet i dess vidaste bemärkelse. Tidskriftens målgrupp är bred och inbegriper allt från musiker, sångare och dansare till forskare, studenter och en kulturintresserad allmänhet.

Har du något aktuellt projekt – forskning, utgivning, konsert eller annat – som berör folklig musik eller dans och som du vill presentera för en större publik?

Skicka då in ditt artikelförslag per e-post som bifogad fil till huvudredaktör Niklas Nyqvist (niklas.nyqvist@sls.fi). Förslagen utvärderas av redaktionsrådet för Finlands svenska folkmusikinstitut.

Texterna kan vara på svenska, norska eller danska. Texter på finska eller andra språk kan vid behov översättas till svenska. Texter som publiceras i Folk och musik licensieras under en Creative Commons-licens. Tidskriften publiceras på plattformen journal.fi.

Tidtabell

Sista inlämningsdagen för manuskriptförslag är den 30.9.2021. De erbjudna texterna behandlas av redaktionsrådet för Finlands svenska folkmusikinstitut före utgången av oktober varefter skribenterna kontaktas för närmare instruktioner. E-tidskriften utkommer i maj 2022 på fom.journal.fi.

Riktlinjer för författare

Finlands svenska folkmusikinstitut (FMI) är ett informations- och dokumentationscentrum för svensk folkmusik- och danstradition i Finland. Institutet samlar in, förvarar och publicerar historiskt och nutida folkmusikmaterial, och ger även ut ny musik. FMI är del av Svenska litteratursällskapet i Finland, ett vetenskapligt samfund som bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen i Finland.